Huisregels

 • De huurder zal de ruimte huren voor activiteiten zonder overlastrisico.
 • De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt, zullen niet in strijd met de grondwet en zullen geen expliciet politieke doelstelling kennen en/of religieuze overtuiging uitdragen.
 • De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt vertonen geen verwantschap met horeca.
 • De huur is inclusief gratis gebruik van koffie en thee apparatuur. Verder kan er gebruik worden gemaakt van een keukenblok om zelf lunches klaar te maken. Ook is er een afwasmachine aanwezig.
 • De ruimte dient opgeleverd te worden zoals u hem bij aanvang van het gebruik aangetroffen heeft. Schoonmaak is inclusief zaalhuur. Het is niet toegestaan zand, stro, confetti, rijst of andere losse strooi objecten te verspreiden in de ruimte. Eventuele schoonmaakkosten voor deze materialen zullen op de huurder verhaald worden.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand of inventaris in de ruimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de ruimte gedurende de huur.
 • In de ruimte is roken niet toegestaan.
 • In de ruimte is het niet toegestaan om op tafels of stoelen te staan.
 • Buiten, bij de plek voor stalling van fietsen, is het toegestaan om te roken.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van DeWorkshopRuimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de ruimte(s) gedurende de huur van DeWorkshopRuimte.
 • Verhuurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de huur van de ruimte aanwezig te zijn in de ruimte of aangrenzende ruimtes.
 • Verhuurder heeft het recht om de huur van de ruimte per direct te beĆ«indigen indien omwonenden klagen over geluidsoverlast of enige andere overlast. Huurder zal per direct de ruimte verlaten indien verhuurder dit verzoekt.
 • De hoofdhuurder dient ervoor te zorgen dat er op elk moment niet meer dan 25 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de ruimte. Indien er meer dan 25 personen aanwezig zijn is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door calamiteiten.
 • Volgens de milieuwetgeving is de huurder verantwoordelijk voor een rustig betreden en verlaten van het gebouw en zijn directe omgeving.
 • Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met een of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd.
 • Huisdieren, fietsen, skates en skeelers of dergelijk gebruikmateriaal worden niet toegelaten
 • Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.
 • De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten